Regulamin

Strony internetowe https://dariuszkaczorowski.pl/ , https://blogdariuszkaczorowski.pl/ to porównywarka aktualnych ofert finansowych dostępnych na rynku i prywatny blog poświęcony edukacji finansowej.

Treść artykułów, wszelkich tekstów, prezentacji, nagrań audio i video w domenach i subdomenach: https://dariuszkaczorowski.pl/  https://blogdariuszkaczorowski.pl/ mają wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r. Nr 206, poz. 1715).

Przedstawione informacje pokazują jedynie informacje o produktach dostępnych w poszczególnych instytucjach finansowych; nie są więc ofertą w rozumieniu art. 66 kc.

Nie jesteśmy usługodawcą.

Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w materiale jak i jakichkolwiek materiałach instruktażowych.

Zarabianie i pomnażanie pieniędzy (inwestycje: nieruchomości, giełda papierów wartościowych, giełdy walutowe, krytptowaluty, biznesy typu START-UP, forex, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne i każdy inny rodzaj inwestycji) wiąże się z ryzykiem utraty całości zainwestowanego kapitału.

Decyzje o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji podejmuj samodzielnie.
Wykorzystanie pieniędzy, których utrata spowodowałaby drastyczne pogorszenie stanu domowego budżetu, zmiany standardu życia lub kłopoty finansowe, jest stanowczo odradzane.